Affärsidé

Teleanalys affärsidé är att utveckla och marknadsföra enkla och robusta lösningar som bygger på modern teknik och tillgodoser användarens behov av driftsäkra system i krävande miljöer.

Marknaden visar tydligt på några trender:

* Ökad användning av kommersiellt tillgängliga systemdelar, COTS.
* Korta projekttider kräver flexibla leverantörer.

Kommunikation är en säkerhetsfråga:

* Pålitliga kommunikationssystem är grunden för samverkan.
* God hörbarhet och enkelt handhavande ger en tydlig bild av situationen.

Krav på rörlighet:

* Att kunna lämna fordonet, t ex båten, med bibehållna kommunikationsmöjligheter.
* Modularitet och enkel installation som medger flytt av system i fält.

De ledord som styr oss i vårt utvecklingsarbete är:

  • Enkelt
  • Robust
  • Flexibelt