Dagens Teleanalys

Det lilla företaget med de stora möjligheterna!

Teleanalys ägs idag av Jensen Invest AB som i sin tur ägs av Tove och Ingvar Jensen. Teleanalys är ett trivsamt mindre familjeföretag med mycket engagerad personal. Verksamheten har till största delen fokus på projektuppdrag där radio- och talkommunikation ingår. Flera av projekten är utvecklade i samråd med kunderna.

Vi är medlemmar i branschorganisationerna SINF - Svensk Industriförening , SOFF - Säkerhets- och försvarsföretagen, SACS - Swedish Association Of Civil Security, AFCEA, SME-D samt Svensk Kablageförening.