Historik

Grundare

Teleanalys grundades på 1940-talet av Ulf Smedsaas. Ulf var en mycket framsynt tekniker och affärsman. Verksamheten var inriktad på anpassnings- och gränssnittsutrustningar till Försvaret samt framtagning av elektronik till tryckpressar.

Under 60- och 70-talen dominerades uppdragen av utrustningar till Arméns fasta radioanläggningar. Det medförde att Teleanalys byggde upp en unik kännedom om den miljö, operativ som elektrisk, som materielen verkade i.

På 1980-talet kom nya trender med datorisering, simulerings- och utbildningssystem, bl a Telefoni/Telegrafi, utbildningssystemet TUFF med DATEC och KASP. Teleanalys deltog i uppbyggnaden av S1 i Enköping och ATS i Östersund.

Under 1990-talet var Teleanalys leverantör av sambandssystemen vid uppbyggnaden av Arméns LTA , Flygvapnets FLAKS/LAKS och SIMPLEX samt SignalkontrollContainern till TSA.

Förvärv

1994 förvärvades Gösta Rosén Telecom, ett familjeföretag snarlikt Teleanalys. Gösta var en mycket duktig och framsynt tekniker även han. Hans lösningar är fortfarande i bruk,  t ex Parcom, Solitone och SAMSYS.

Renässans

Försvarsmaktens minskade organisation har inneburit en renässans för Teleanalys. Nu gäller korta ledtider, komplexa projekt och pressade kostnadsramar.
För Teleanalys är det en ny utmaning som kräver innovation, nytänkande och flexibilitet - krav som passar oss som "handen i handsken". Vi brukar med stolthet berätta om vårt företag som "Teknikdårarnas paradis", det lilla företaget med de stora möjligheterna.