Kompetensområden

Organisationen

Vi har en relativt liten, fast organisation. Det medför att vi kan erbjuda effektiva lösningar till låga priser. Det aktuella projektets krav styr sammansättningen av resurserna. Teleanalys tar givetvis det fulla ansvaret för uppdraget.

Flexibelt arbetssätt

Genom vårt flexibla arbetssätt kan vi erbjuda kompletta tekniklösningar för krävande miljöer, detta i rätt tid och till mycket konkurrenskraftiga priser.