Kvalitetsarbete

Kvalitetsarbetet på Teleanalys bedrivs systematiskt baserat på ISO 9000, ISO 14001:2015 och OHSAS 18001.

Vårt mål är ständiga förbättringar.

I första hand arbetar vi efter ISO 9000, men eftersom vårt interna kvalitetssystem även möjliggör kopplingar till både ISO 14001:2015 och OHSAS 18001 så finns dessa med i vårt totala kvalitetstänkande.