Verksamhetspolicy

Teleanalys arbetar huvudsakligen med projektuppdrag inom radio- och talkommunikation. Vår verksamhet ställer krav på korta ledtider, innovation och nytänkande. Genom vår tillverkning påverkar vi både vår arbetsmiljö och vår närmiljö - framförallt genom våra materialval, kemikalieförbrukning samt våra transporter.

Vår verksamhet ska:

* Ständigt förbättra kvaliteten på våra produkter och tjänster med en ständigt minskad miljöbelastning
* Alltid arbeta med att uppnå de krav kunder, samhälle, myndigheter och intressenter ställer på oss
* Genom riskanalyser aktivt arbeta med att minska riskerna för arbetsmiljö- och miljörelaterade olyckor
* Hela tiden följa upp prestandan på våra processer för att säkerställa att vi gör rätt saker på rätt sätt
* Erbjuda en arbetsmiljö där alla trivs och är involverade i arbetsmiljöarbetet