Fältlikriktare 400W

 

I många militära tillämpningar används kommersiella, bärbara datorer i fält. Viktigt är att de kan strömförsörjas på ett sätt som inte alstrar störningar med tanke på att radiokommunikation ingår som en del av systemet. För det krävs det betydligt lägre störningsnivåer än vad vanliga, kommersiella CE-märkta kraftaggregat klarar av.

För att lösa problemen har Teleanalys utvecklat ett kraftaggregat för militärt fältbruk, för 28 V/400 W. Fältlikriktare 400 W är ett kraftaggregat som är generellt användbart för att försörja t ex datorer, batteriladdare eller annan liknande utrustning med 28 V likspänning.

Enheten ansluts till nätspänning, 230 VAC, och levererar 28 V likspänning via tre 3-poliga hylstag och ett 2-poligt hylstag. Respektive hylstag är avsäkrat med 10 A automatsäkring.

I enheten ingår EMP-filter, åskskydd samt EMC-filter för utgående spänning. Ett elektroniskt överlastskydd, med automatisk återställning, kopplar bort likriktaren om belastningen överstiger 400 W. Uppbyggnaden är mycket kompakt och miljötålig. Den tål väl skakningar och vibrationer. Inspänningen tillåts variera mellan 184 och 264 V och infrekvensen mellan 45 och 55 Hz.


bild2