Handlurshållare

Handlurshållare 

Handlurshållare T-9630 är utformad för att hålla luren på plats vid plötsliga, mycket starka stötvågor, upp till 40 g, t ex om ett fordon drabbas av explosionen från en mina. Vid sådana tillfällen utgör all löst liggande utrustning en fara för personer i fordonet. Kraften från en träff av exempelvis en lur kan i många fall motsvara kraften från ett 30 gånger tyngre föremålet.

Handlurshållare T-9630 passar till handlurstyp 189, 250 samt handlurar med liknande utformning. Handlurarna sitter stabilt i hållaren men kan ändå tas ut ur hållaren med ett enkelt grepp, tack vare konstruktionens unika utformning.

  Handset1 Frilagd  small