Minicom-IP

 

Teleanalys trådlösa kommunikationssystem Minicom-IP bygger på senaste WLAN-teknik. Minicom-IP är ett mångsidigt och lättanvänt system för datakommunikation och tal med full duplex.

Varje mobil enhet kopplar automatiskt upp sig mot ett fördefinierat nätverk för att förbinda sig med samtliga enheter inom nätverket.
Nätverkstopologin kan vara ad-hoc och den följer en mesh-struktur. Det innebär att alla enheter kan fungera som repetrar. Via dem kan kommunikationen omdirigeras mellan enheter som i sig inte har direktkontakt eller som är styrda från en centralenhet.

Minicom-IP kan också enkelt integreras mot externa radio- eller andra kommunikationssystem.