Samgrupperingsfilter


Utrymmet i militära fordon är som regel begränsat vilket innebär att radiosystem för olika frekvensband måste kunna samexistera utan att störa varandra, trots att antenner och utrustning monteras nära varandra.

Teleanalys har utvecklat ett samgrupperingsfilter som är avsett för att användas tillsammans med kortvågssändare. Filtret möjliggör samgruppering med andra radiosystem för VHF och UHF utan att kortvågsradions trafik stör.

Filtret T-10106 finns i två versioner: T-10106-25 och T-10106. Skillnaden ligger i att det förra dämpar frekvenser över 25 MHz medan det senare dämpar frekvenser över 30 MHz. Filtren är extremt branta. 5 MHz över brytfrekvensen dämpar de 40 dB och 10 MHz över brytfrekvensen 60 dB. Vid 90 MHz över brytfrekvensen dämpar de minst 80 dB. 

 T-10106 har marknadens minsta formfaktor.


 

FILTER 30MHZ SPAN 300MHZ