Strömförsörjning för Harris 7800-S Batteriförlängningskabel

Extention

När radion används vid låga temperaturer förlorar batteriet, som är monterat på radion, mycket av sin kapacitet. Genom att skarva ut batteriet från radion med förlängningskabeln kan batteriet bäras innanför kläderna för att på så sätt hållas varmt. Därmed kan hela batteriets kapacitet utnyttjas.