Uppdrag

Kundspecifika uppdrag

En stor del av Teleanalys verksamhet utgörs av kundspecifika projektuppdrag. Uppdragsgivarna finns till stor del inom svenska Försvarsmakten. Projekten består ofta av materielanskaffning till de internationella insatserna och kan variera från allt mellan konstruktion och tillverkning till installation.

Korta ledtider

Kännetecknande för projekten är korta ledtider. För att uppfylla det kravet används COTS, kommersiellt tillgänglig materiel, där så är möjligt. Projektarbetet fokuseras på att elektriskt och mekaniskt anpassa COTS till den miljö där utrustningen skall verka.