Installation


Fordonsanpassning

Teleanalys har ansvarat för att utveckla materiel och bygga om ett antal fordon som skall kunna verka inom ramen för Försvarets nya luftlägessystem LuLis (Luftlägesinformationssystem). Systemet ersätter det äldre systemet Ra 1952 LUFOR. LuLis använder FM-rundradionätet för att överföra information över en underbärvåg.

Internationella insatser

Teleanalys har utarbetat ett upplägg som har sparat mycket pengar för beställarna. Det bygger på montagesatser för att kunna installera sambandsutrustning på plats där fordonen skall användas. Resultatet är väsentligt lägre kostnader, jämfört med om fordonen skulle flyttas till en central ort för ombyggnad.


I ett flertal fall har Teleanalys med dessa montagesatser på plats installerat sambandsutrustning i Jeepar från Toyota i Afghanistan och i Polen för ISAF-styrkan i Afghanistan.


Andra delar av den sambandsutrustning som används i Afghanistan, Kosovo samt Liberia har också tagits fram av Teleanalys, t ex Ra 4181, Ra 910, KV ANT ATU och LF-förstärkare till Ra 180. Se beskrivningar av dessa.