Vad ska du göra om din bil går sönder när du reser i Ungern

Vad ska du göra om din bil går sönder när du reser i Ungern?

Om din bil eller ditt fordon går sönder kan det vara farligt – särskilt om du kör på en motorväg.

Vägassistanstjänster finns numera i de flesta länder och tack vare deras breda utbud av tjänster kan bilister resa säkert och bekvämt. Många alternativ finns nu tillgängliga på nätet.

Om din bil går sönder, här är vad du måste göra för att vara säker innan hjälpen kommer fram. Det viktigaste är att hålla sig lugn och vidta alla försiktighetsåtgärder i enlighet med reglerna.

– Så snart du märker ett fel ska du omedelbart tända varningsblinkersen och på så sätt signalera till andra att ditt fordon har problem.
– Försök att ta dig till en parkeringsplats eller en rastplats. Om detta inte längre är möjligt, försök att flytta bilen till motorvägens avåkningsbana eller till höger sida av vägen.
– Stanna motorn.
– När fordonet har stannat, vrid ratten åt höger. I händelse av en kollision bakifrån förhindrar detta att bilen rullar tillbaka på vägen.
– Tänd parkeringsljusen i skymningen. Om det är mörkt eller dimmigt, låt sidoljusen vara tända liksom varningslamporna.

Av säkerhetsskäl är det tillrådligt att alla som sitter i fordonet bär en synlighetsväst, men detta är endast obligatoriskt för föraren.

Om du känner att det är säkert att lämna fordonet ska du alltid göra det genom den högra dörren och ställa dig långt från fordonet och den rörliga trafiken – helst bakom avspärrningen (om det finns en sådan) på trottoarkanten eller i vägkanten, framför den mötande trafiken.

Försök inte ens en enkel reparation om du befinner dig på en motorväg.

Om ditt fordon, förlorad last eller fordonsdelar äventyrar trafiken i Ungern, ring 112 eller sök efter bärgning i Füzesabony så kommer en lokal bärgningsbil snabbt ut.

Sätt upp en varningstriangel. En öppen baklucka ger en extra varning till följande trafik.

Packa om varningstriangeln när felet är åtgärdat.